Υπηρεσίες Δημοσιότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας

print
email

Κάντε γνωστά τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης σας.

Ανάπτυξη Δημοσιότητας και Σχέσεων με τα ΜΜΕ

 • Στρατηγική Δημοσιότητας
 • Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάπτυξη Σχέσεων με τα ΜΜΕ
 • Οργάνωση Γραφείου Τύπου
 • Σύνταξη και Διανομή Δελτίων Τύπου και άρθρων
 • Επιμέλεια Συνεντεύξεων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα ΜΜΕ
 • Αξιολόγηση Δημοσιότητας.

 

Διαμόρφωση και Προβολή Εταιρικής Εικόνας

 • Διερεύνηση υπάρχουσας εικόνας και φήμης.
 • Μελέτη επικοινωνιακού περιβάλλοντος.
 • Αξιοποίηση και προβολή θετικών παραμέτρων.
 • Επικοινωνιακή παρέμβαση για αποκατάσταση αρνητικών παραμέτρων.
 • Δημιουργία και διατήρηση θετικής εικόνας.

 

Διαχείριση Επικοινωνίας Κρίσεων

 • Στρατηγική αντιμετώπισης Κρίσεων και θεμάτων με αρνητικό αντίκτυπο στην εταιρική και την προϊοντική εικόνα.
 • Σχεδιασμός διαδικασιών Πρόληψης Κρίσεων
 • Τρόποι διαχείρισης των επαφών με τα ΜΜΕ

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικής Επικοινωνίας

 • Καταγραφή και ανάλυση αναγκών Επικοινωνίας.
 • Προσδιορισμός παραμέτρων επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Συμβουλευτική καθοδήγηση και χάραξη στρατηγικής.

 

Public & Governmental Affaires

 • Αναλυτική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση των φορέων της Πολιτείας ή των τοπικών κοινωνιών
 • Ενημέρωση και προβολή θέσεων και δραστηριοτήτων
 • Ανάπτυξη σχέσεων και διαύλων επικοινωνίας

Επικοινωνήστε με την Willoby & Truman

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΜΕ

MIA ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

ή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, σε θέματα Εμπορικού, Ενοχικού, Ποινικού, Αστικού, Εμπράγματου, Κληρονομικού, Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου, Κτηματολόγιο κ.ά., οι οποίοι άμεσα, δυναμικά και σε συνεργασία με τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν κάθε νομικό θέμα που έχει προκύψει