Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

print
email

Οι Φοροτεχνικοί συνεργάτες της Willoby & Truman παρέχουν άμεση και υπεύθυνη φοροτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Μελέτη για την Βελτίωση της Φορολογικής Βάσης των Επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων και της φορολογικής νομολογίας.

Μελέτη και χειρισμός φορολογικών θεμάτων αναφορικά με:

Μετατροπές / Αλλαγή Νομικής Μορφής επιχείρησης

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων

Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Εκκαθαρίσεις.

Θέματα Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων.

Φορολογικός Σχεδιασμός Νέων Επιχειρήσεων.

Υποστήριξη σε θέματα ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων αντιπροσώπευσης, θυγατρικών ή συμμετοχικών εταιριών στο εξωτερικό.

Εργατικά / Ασφαλιστικά Θέματα

Επικοινωνήστε με την Willoby & Truman

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΜΕ

MIA ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

ή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, σε θέματα Εμπορικού, Ενοχικού, Ποινικού, Αστικού, Εμπράγματου, Κληρονομικού, Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου, Κτηματολόγιο κ.ά., οι οποίοι άμεσα, δυναμικά και σε συνεργασία με τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν κάθε νομικό θέμα που έχει προκύψει