Ανάπτυξη Εξαγωγών

print
email

Οι σύμβουλοι Εξαγωγών της Willoby & Truman παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για την προετοιμασία και προσαρμογή των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού.

Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά,  κινητοποιούν αργά αλλά σταθερά τις ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις στο να πάρουν τη κατάσταση στα χέρια τους, να παραγκωνίσουν τους μεσάζοντες και, στηριζόμενες στις δικές τους δυνάμεις, να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα, ώστε να προωθήσουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα στις αγορές όλου του κόσμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διερεύνηση δυνατοτήτων επιχείρησης, προσδιορισμός στόχων εξαγωγικής πολιτικής.

Μελέτη προσαρμοστικότητας προϊόντος για εξαγωγή.

Καταγραφή ανταγωνιστικών προϊόντων. (τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις, νομικές κατοχυρώσεις κ.λ.π.).

Συσκευασία / Παρουσίαση (Τεχνικά χαρακτηριστικά, Ελκυστικότητα, Στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.).

Τιμές Ανταγωνισμού (τιμές καταναλωτή, τιμές εμπορίου).

Αξιολόγηση αποδοχής προϊόντος (ισχύουσα και εκτιμώμενη μελλοντική ζήτηση, προσδοκώμενη τιμή πώλησης, μέγεθος και διαστάσεις συσκευασίας, κ.λ.π.).


Προσδιορισμός / Αξιολόγηση / Ταξινόμηση πιθανών αγορών-στόχων.

Έρευνα και Ανάλυση επιλεγμένων αγορών.

Προσδιορισμός στρατηγικής διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού, βάσει του πλέον ενδεικνυόμενου τρόπου ανά περίπτωση:

Άπ΄ευθείας εξαγωγή.

Δημιουργία τοπικού γραφείου ή υποκαταστήματος.

Δημιουργία Θυγατρικής ή Μεικτής εταιρίας.

Εξαγωγή μέσω Τρίτων ( Αντιπρόσωποι, Χονδρέμποροι, Διανομείς).

Εξεύρεση / Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών στο εξωτερικό, βάσει προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.

Πλήρης εκπροσώπηση εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού και διενέργεια προσωπικών επισκέψεων, από εξειδικευμένα στελέχη της Willoby & Truman, για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρουσιάσεων των προς εξαγωγή προϊόντων τους.

Κατάρτιση προωθητικών ενεργειών και διαφημιστικών πλάνων.

Μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικών μέσων.

Υποστήριξη εκθεσιακών συμμετοχών.

Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, από και προς το εξωτερικό.

Υπηρεσίες Ανάλυσης Κόστους / Τιμολόγησης προϊόντων προς εξαγωγή.

Υπηρεσίες υποστήριξης διανομής / αποθήκευσης.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Νομική υποστήριξη
- Προετοιμασία εμπορικών συμβάσεων.
- Έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων.
- Κατοχύρωση αδειών εκμετάλλευσης.
- Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

Υποστήριξη σε θέματα ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων αντιπροσώπευσης, θυγατρικών ή συμμετοχικών εταιριών στο εξωτερικό.

 

Επικοινωνήστε με την Willoby & Truman

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΜΕ

MIA ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

ή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, σε θέματα Εμπορικού, Ενοχικού, Ποινικού, Αστικού, Εμπράγματου, Κληρονομικού, Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου, Κτηματολόγιο κ.ά., οι οποίοι άμεσα, δυναμικά και σε συνεργασία με τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν κάθε νομικό θέμα που έχει προκύψει