Στηρίζουμε την Ανάκαμψη και Ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων !

Θέτουμε τις βάσεις για τη δημιουργία νέων, υγειών επιχειρήσεων !

Υποστηρίζουμε τον εξαγωγικό προσανανατολισμό !

Willoby & Truman Maritime Willoby & Truman Business Recovery Willoby & Truman Finance Globalocean

 

Η Willoby & Truman είναι ένας πρότυπος επιχειρηματικός σχηματισμός που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία ανθρώπων του χώρου της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων, με βαθειά γνώση και εμπειρία στους τομείς της Ανάκαμψης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

 

Ανάκαμψη / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

 

Συμβάλλουμε

στη διαχείριση κρίσεων

και αναδεικνύουμε

τις πραγματικές δυνατότητες

εξωστρέφειας κάθε επιχείρησης,

ενδυναμώνοντας τις Πωλήσεις.

Το δαιδαλώδες, δύσβατο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα οδήγησε τους περισσότερους επιχειρηματίες, όσο και ιδιώτες, σε πραγματικό αδιέξοδο.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Willoby & Truman παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα που, καθημερινά, αντιμετωπίζουν σύνθετα και δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως:

 • ! Αδυναμία ρύθμισης / αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού.
 • (Κίνδυνοι απώλειας εταιρικών ή προσωπικών περιουσιακών στοιχείων)
 • ! Αδυναμία ρύθμισης οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)
 • ! Aσφαλιστικά θέματα ιδιαίτερης φύσεως.
 • ! Παράτυπες, Παράνομες, Αντισυμβατικές και Αντισυνταγματικές πιέσεις Τρίτων (Αποτύπωση - Παραπομπή - Παρέμβαση).
 • ! Προβληματικά Ακίνητα / Προβληματικά Leasing / Κληρονομικά Θέματα και θέματα διαδοχής.
 • ! Αδυναμία Διαμεσολάβησης Στατικών & Χρονιζόντων Θεμάτων με Τρίτους (Relationship Mediation)
 • ! Αδιέξοδα στη Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και στο Σχεδιασμό Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων.
 • ! Πτώση Πωλήσεων - Χαμηλή Ρευστότητα - Αλλαγή συνθηκών.
 • ! Αδυναμία μείωσης του Κόστους Λειτουργίας.
 • ! Eυμέθοδη Διαμεσολάβη σε Επισφαλείς Πελάτες (εν ενεργεία ή πτωχευμένους).
 • ! Αναποτελεσματικότητα Τμήματος Πωλήσεων - Αδυναμία Ανάπτυξης
 • ! Οργανωτικά / Διοικητικά Προβλήματα - Διαρθρωτικές Τακτικές
 • ! Ενδοεπιχειρησιακά Προβλήματα Ιδιαίτερης Φύσης
 • ! Έλλειψη Εξαγωγικού Προσανατολισμού - Δυσκολία Προσέγγισης Αγορών του Εξωτερικού.
 •  

Η Willoby & Truman σας παρέχει, προσωπικά, μια ολοκληρωμένη ομάδα έμπειρων και άρτια καταρτισμένων συνεργατών (Χρηματοοικονομικών συμβούλων, Οικονομολόγων με πολυετή εξειδίκευση σε δύσβατα τραπεζικά θέματα, Ειδικών Marketing, Πωλήσεων, Διαφήμισης, Εξαγωγικού προσανατολισμού, Φοροτεχνικών) που αναλύουν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, από όπου και αν προέρχονται, και δρουν συνδυαστικά για την άμεση αντιμετώπιση και την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους, υποστηρίζοντας ρεαλιστικές στρατηγικές ανάκαμψης και δημιουργώντας προϋποθέσεις υγειούς ανάπτυξης.

 

Απρόσκοπτη

Γονεϊκή Επικοινωνία

Οικογενειακή διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών που προκυπτούν μέσα στο κύτταρο της κοινωνίας, την οικογένεια.

Πλήρης υποστήριξη-διαμεσολάβηση σε διαφορές με τρίτους αναφορικά με χρονίζοντα και δυσεπίλυτα θέματα.

 

Startup

Υποστήριξη

Νέων Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας σε ανθρώπους με ιδέες και αντίληψη υγειούς επιχειρείν.

Διευρύνουμε διαύλους πληροφόρησης και κατάρτισης, και φωτίζουμε τα μονοπάτια της επιχειρηματικής δραστηριόποιησης, μέσα στους λαβύρινθους των ατελείωτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων δεδομένων, σε όλο τον κόσμο.

Ενθαρύνουμε τις συνέργειες και οικοδομούμε βάσεις υγειούς συνεργασίας, μεταξύ νέων επιχειρηματιών.

Αξιολογούμε τις επιχειρηματικές ιδέες για να καταρτίσουμε ρεαλιστικές προτάσεις υλοποίησης και να προστατέψουμε από λανθασμένες επιλογές.

 

Εξαγωγικός

Προσανατολισμός

H Willoby & Truman παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, από όλους τους παραγωγικούς τομείς, οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε εξαγωγές των προϊόντων τους... Δείτε Περισσότερα

 

Oλοκληρωμένες Υπηρεσίες - Πολύπλευρη Υποστήριξη - Ρεαλιστικές Λύσεις

Willoby & Truman Servises

Γνωρίστε τώρα τις υπηρεσίες της Willoby & Truman.

Δείτε όλες τις Υπηρεσίες